Välkommen till Järfälla kommuns lokalbokning

×
Information
Här hittar du en översikt över lediga tider i kommunens anläggningar.
Bra att veta om lokalbokning
* En förfrågan hanteras inom 2 vardagar. Din bokning är endast giltig när du har fått en bokningsbekräftelse.
* För att göra en bokningsförfrågan behöver du var inloggad. Detta gäller för konstgräsplaner, gymnastikhallar, sporthallar, matsalar/konferensrum och bastu och stugor på Ängsjö.
Om du är ledare i en förening vänligen kontakta föreningens kansli eller ansvarig föreningsrepresentant för bokningsförfarandet i din förening.
Om du är privatperson och inte tidigare registrerat dig gör du först en registrering i ovan meny för att få ett lösenord.
Om du är privatperson och är registrerat sedan tidigare och saknar lösenord kontakta lokalbokning@jarfalla.se
Om du vill boka lokal på Huset på höjden skicka en e-post till:hph@jarfalla.se
* För inpassering till anläggningar behöver du inpasseringsknapp (engångskostnad 100 kronor som kommer på fakturan) och kod. I bekräftelse e-post får du information om var du hämtar passageknappen.
Till vissa lokaler behövs även nyckel som kvitteras ut mot en deposition på 500 kronor via Swish.
* För att få tillgång till belysning på de bokningsbara fotbollsplanerna måste du ha en bokad tid. All övrig tid är belysningen släckt.0/0