Järfälla Basket

Latest update: 6/28/2024
General
Järfälla Basket Create contactcard (vcf-file) for Järfälla Basket
Address Mjölnarvägen 3, 177 41, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 0737804542
Email info@jbbk.se
Homepage www.laget.se/jbbk
Other information
Founded 1973
Financial year begins (MMDD) 0701
National organisation Sv Basketförbundet
Activity Basket
Summary
Registered teams
Svenska Basketbollförbundet
Address Fack 7416, Box 3038, 831 03, Östersund
Telefon kväll
Telefon dag
Mobile 08-699 60 00
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.30