Skälby Spelmanslag

Latest update: 1/13/2023
General
Skälby Spelmanslag Create contactcard (vcf-file) for Skälby Spelmanslag
Mona Ernving Ström
Address Avstyckningsvägen 76, 175 50, Järfälla
Telefon kväll
Telefon dag 0704921959
Mobile 0704921959
Email fiolmona@gmail.com
Homepage
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Sv Dragspelares Riksförb
Activity Musik
Summary Kultur
Log in

Log in to see all the details of your association.

Nya föreningar skall vid registrering bifoga stadgar, styrelseförteckning, bildande mötesprotokoll och verksamhetsplan. Tidigare registrerade föreningar laddar upp årsmötesprotokoll, styrelseförteckning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse via FRI-webbförening. Vid stadgeändring behöver nya stadgar laddas upp.Har du frågor? Kontakta oss på lokalbokning@jarfalla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.30